RENurse CONGRES
'Open de deur naar toegankelijkheid'


Donderdag 14 maart 2024 

Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn

 

Open de deur naar toegankelijkheid

RENurse CONGRES

De vanzelfsprekendheid van toegankelijke zorg neemt af. Kijken we toe of komen we in actie?

Verpleegkundigen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Denk aan het tijdig bespreken van behandelwensen, het voorbereiden van patiënten op gezamenlijke besluitvormingsgesprekken, het ondersteunen van mantelzorgers, het versnellen van het ontslagproces van patiënten, het vermijden van onnodige handelingen, het samenwerken met andere zorgverleners, en het benutten van technologie. 

Tijdens dit congres nodigt RENurse je uit om gezamenlijk de deuren naar toegankelijke zorg te openen en actie te ondernemen.

Sprekers

Raphael Hemler is KNO-arts in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Hij heeft een groot enthousiasme en passie voor passende patiëntenzorg. In zijn dagelijkse praktijk zet hij zich daarvoor in; daarnaast ook breder binnen het ziekenhuis, de Federatie Medisch Specialisten en het landelijke programma ZE&GG (Zorgevaluatie en gepaste gebruik). Voor hem betekent dat zorg verlenen die wat toevoegt voor de patiënt en zorg die niets toevoegt achterwege laten. Dat lijken open deuren, maar in de praktijk is dat vaak nog niet zo.

Lisette Schoonhoven is hoogleraar Verplegingswetenschap en programmaleider van de afstudeerrichting Verplegingswetenschap bij de Master Klinische Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederland. Haar onderzoek richt zich op de kwaliteit en veiligheid van verpleegkundige zorg en implementatie. Lisette heeft ook een gastaanstelling als hoogleraar verpleegkunde aan de Universiteit van Southampton, VK.

Organisatie

Dit congres is een initatïef van ReNurse, met dank aan Gelre ziekenhuizen voor het beschikbaar stellen van de congresruimtes in Apeldoorn.

De logistieke organisatie en deelnemersregistratie is in handen van congresbureau Odette Organiseert.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend (3 punten) bij V&VN.

Voor wie? 

Het RENurse CONGRES is bedoeld voor verpleegkundigen
verpleegkundig specialisten
verpleegkundig onderzoekers, van aangesloten als niet- aangesloten STZ-ziekenhuizen maar ook andere ziekenhuizen die staan voor toegankelijke zorg en vanuit verpleegkundig perspectief gaan voor een inspirerende middag boordevol ervaringen en leermomenten over hoe je als verpleegkundige toegankelijke zorg kunt vormgeven. 
Zowel studenten Mbo verpleegkunde als Hbo Verpleegkunde (Bachelor of Nursing) 
zijn van harte uitgenodigd.
Er zijn GEEN kosten aan deelname verbonden. 

Dagvoorzitter

Dagvoorzitter Wendelien Wouters neemt je mee in een programma vol boeiende sprekers, inspirerende praktijkvoorbeelden, live muziek en gesprek met elkaar.

Dagvoorzitter Wendelien Wenders

De Reisgenoot

De Reisgenoot zorgt op 14 maart voor muzikale verbinding. 

 

 

 

Programma schema 

Donderdag 14 maart 2024 

Open de deur naar toegankelijkheid

Praktische info

Aanmelden

Vooraf aanmelden is verplicht.
Deelname aan het congres is kosteloos. De inschrijving sluit op maandag 11 maart, 10.00 uur.

Afmelden / No show 

Annulering van jouw aanmelding is  mogelijk tot 7 maart 2024. Bij latere annulering of no show brengen we een bedrag van € 25,-* in rekening voor de gemaakte kosten. Deze brengen wij niet in rekening als een collega of iemand anders jouw plek in neemt.  

Geef jouw afmelding of vervangen tijdig en uitsluitend per email door.
 

*Het geïnde bedrag wordt gedoneerd aan een goed doel: 'De Duurzame Verpleegkundige'.

Vragen?

Heb je een inhoudelijke vraag? Stuur dan een e-mail naar Nadia Segers, renurse@etz.nl

Nadia Segers van RENurse


Contact

Heb je een vraag over jouw aanmelding? Stuur dan een e-mail naar Odette Jansen,  
welkom@odetteorganiseert.nl

Odette Jansen
Logo van Odette Organiseert

Datum | Locatie

Donderdag 14 maart 2024

12.00 - 17.00 uur

Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

Parkeren en route

Auto
Gelre ziekenhuizen, locatie  Apeldoorn beschikt over voldoende parkeerplaatsen. De maximale parkeerkosten bedragen € 6,00. 

 


OV
Voor een persoonlijk reisadvies met het OV ga je naar OV9292.